Strona Główna | Partnerzy | Galeria | NZS w Kraju | Media o nasPATRONI HONOROWI:PATRONI MEDIALNI:30-lecie NZS w Lublinie

Wolność jest tam, gdzie są wolni ludzie...

NZS jest najstarszą organizacją studencką w Polsce. To rówieśnik Solidarności i pierwsza niezależna organizacja w Europie Wschodniej o jednoznacznie antykomunistycznym rodowodzie. Skupiał młodych ludzi walczących o wolność i demokratyczne zmiany w naszym kraju. W istotny sposób przyczynił się do wprowadzenia samorządności na uczelniach, zniesienia cenzury i ostatecznie upadku komunizmu, dlatego celem Obchodów 30-lecia NZS jest uczczenie i szerzenie pamięci o jego byłych działaczach.

Obecnie NZS zmienił walkę polityczną w działalność społeczną i kulturalno-rozrywkową. W skali kraju, to jedna z największych organizacji studenckich. Organizując Obchody 30-lecia NZS, chcemy zachęcić młodych ludzi do działalności w różnego rodzaju organizacjach, która pozwoli im na zdobywanie cennych umiejętności i doświadczeń zawodowych. Chcemy ich zmotywować do tworzenia własnych inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej, bo tylko przez taką właśnie aktywność może się rozwijać społeczeństwo obywatelskie, które jest czynnikiem koniecznym do prawidłowego funkcjonowania demokracji

9-15 maja 2011

Wystawa IPN Lublin dotycząca powstania i działalności NZSu Lubelskiego – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski

23-31 maja 2011

Wystawa IPN Łódź dotycząca powstania i działalności NZSu w całej Polsce – Plac Litewski

27 maja - 2 czerwca 2011

Wystawa IPN Lublin dotycząca powstania i działalności NZSu Lubelskiego – Akademickie Centrum Kultury Chatka Żaka

28 maja 2011

9:00 Msza święta w intencji osób związanych z NZS (pod przewodnictwem kapelana NZS ks. Józefa Maja) Kościół Garnizonowy
10:30 Konferencja poświęcona byłym działaczom NZS: wspomnienia byłych działaczy NZS regionu lubelskiego, projekcja najnowszego filmu o NZS "Pierwsze Kroki", odznaczenia Wojewody Lubelskiego – Aula Muzykologii C-1031, KUL
16:00 – 19:00 Koncert Jana Kondraka i bankiet – Chatka Żaka
20:00-… Urodzinowe przyjęcie międzypokoleniowe

Partnerzy merytoryczni:


Partnerzy:


Agnieszka Zaręba   © 2010 NZS UMCS