Strona Główna | Partnerzy | Galeria | NZS w Kraju | Media o nas

PATRONI MEDIALNI:

Niezależne Zrzeszenie Studentów- strona krajowa
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Miasto Lublin
NZS PL 1980
Fundacja Absolwentów UMCS
Biuro Karier UMCS
MEN - Ministerstwo Edukacji i Nauki
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Strony projektów:

Studencki Nobel
Drogowskazy Kariery
Jednomandatowe Okręgi Wyborcze

Media:

Radio Lublin
Radio Centrum
TVP Lublin
dlastudenta.pl
Kurier LubelskiAgnieszka Zaręba   © 2010 NZS UMCS