Strona Główna | Partnerzy | Galeria | NZS w Kraju | Media o nasPATRONI MEDIALNI:
PROJEKTY

Studentom, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania Niezależne Zrzeszenie Studentów oferuje szeroką gamę możliwości. Możecie realizować projekty ogólnopolskie, uczestniczyć w konferencjach, szkoleniach i warsztatach przygotowywanych przez NZS, zdobywać doświadczenie w działalności organizacyjnej.

Niezależne Zrzeszenie Studentów UMCS przeprowadza co roku wiele projektów o zasięgu ogólnopolskim, między innymi Studencka Liga Pokerowa, Studencki Nobel, Wampiriada, Drogowskazy Kariery, oraz regionalnym, takie jak: Jednomandatowe Okręgi Wyborcze, szkolenia w Kazimierzu Dolnym i wiele innych.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi projektami!


Agnieszka Zaręba   © 2010 NZS UMCS